Các tiệm Double Up trong Hạt Santa Clara

 

Santa Fe Market

860 South White Road

San Jose, CA 95127

(408)251-1032

Mở cửa Thứ Hai – Chủ Nhật, 7g. sáng – 10g. tối


 

Arteaga’s Food Center Lincoln

1003 Lincoln Avenue

San Jose, CA 95125

(408) 882-0117

Mở cửa Thứ Hai – Chủ Nhật, 7g. sáng – 9g. tối


 

Arteaga’s Food Center Willow

204 Willow Street

San Jose, CA 95110

(408) 899-6080

Mở cửa Thứ Hai – Chủ Nhật, 6g. sáng – 9g. tối


 

Arteaga’s Food Center Gilroy

6909 Chestnut Street

Gilroy, CA 95020

(408) 847-7542

Mở cửa Thứ Hai – Chủ Nhật, 7g. sáng – 9g. tối

 
 

 

Lucky 7 McKee

1625 McKee Road

San Jose, CA 95116 

(408) 251-0354

Mở cửa Thứ Hai – Chủ Nhật, 8g. sáng – 8:30g. tối

Các gia đình và cá nhân của CalFresh cũng có thể tăng thêm tiền chợ tại các chợ nông gia qua chương trình Market Match.  Hãy viếng trang mạng Market Match để tìm chợ nông gia gần nhà.