Double Up Food Bucks là gì

Có thêm trái cây và rau cải tươi khi quý vị dùng tiền CalFresh EBT tại các tiệm có tham gia chương trình này.  Mỗi $1 quý vị mua trái cây hoặc rau cải tươi trồng tại California, chúng tôi sẽ TẶNG KHÔNG cho quý vị $1 để mua BẤT CỨ trái cây hoặc rau cải tươi nào khác- tối đa đến $10 một ngày.

Thủ tục như thế này

Step 1
Step 2 image
Có thêm trái cây và rau cải tươi khi quý vị dùng tiền CalFresh EBT at tại các tiệm có tham gia chương trình này
Step 2
Step 2 image
Mỗi $1 quý vị mua trái cây hoặc rau cải tươi trồng tại California, chúng tôi sẽ TẶNG KHÔNG cho quý vị $1 để mua BẤT CỨ trái cây hoặc rau cải tươi nào khác- tối đa đến $10 một ngày

Step 3
Step 3 Image
Trở lại với phiếu thực phẩm để xài tiền Double Up

Nếu có thắc mắc về việc sử dụng Double Up Food Bucks hoặc cần sự trợ giúp khẩn cấp thực phẩm, xin vui lòng gọi Second Harvest Food Bank’s Emergency Food Hotline tại  1-800-984-6336.  Nếu có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.