Double Up Food Bucks: Một nguồn lợi cho gia đình và cộng đồng

Chương trình Double Up Food Bucks trong Hạt Santa Clara giúp gia tăng quyền lợi về dinh dưỡng của Liên Bang để các gia đình và cá nhân tham gia CalFresh có thể mang trái cây và rau cải tươi về nhà nhiều hơn.  Chương trình có rất nhiều quyền lợi: giúp cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp mua được nhiều trái cây và rau cải tươi hơn, giúp tăng trưởng kinh tế qua các tiệm thực phẩm, và gia tăng nhu cầu nông sản trồng tại California.

Chương trình Double Up Food Bucks đươc phát động tại California trong mùa Thu năm 2017, dựa theo mô hình của Fair Food Network đã tiên phong lập ra năm 2009. Chương trình này cũng tương tự như các chương trình khuyến khích thực phẩm lành mạnh trong Clifornia và trên khắp nước. 

Cộng tác viên:

Dự án được thực hiện với kinh phí của U.S. Department of Agriculture’s Food Insecurity Nutrition Incentive Grant Program, cũng như sự tài trợ rộng rãi của FIRST 5 Hạt Santa Clara, The Health Trust và John & Marcia Goldman Foundation.

Muốn xem thêm thông tin, hãy viếng trang mạng của SPUR.